Carta de serveis

Compromesos amb tu!

Des del Teatre Auditori de Catarroja presentem i posem a disposició del públic aquesta carta de serveis per informar dels serveis que tenim encomanats, els drets que li assisteixen i els compromisos de qualitat en la prestació.

Emparada sota el paraigua d'Olympia Metropolitana S.A., com a empresa actualment gestora del TAC, aquesta carta de serveis es troba inclosa dins d'una carta més àmplia signada per Olympia Metropolitana que, en un exercici de transparència i democratització, inclou tots els serveis globals de l'empresa. Aquesta carta queda a la disposició de la ciutadania per a ser consultada lliurement quan siga necessari.

Nom del servei

TAC Teatre Auditori de Catarroja.

Adscripció en l'organigrama municipal

El TAC de Catarroja és un auditori públic de gestió privada, a càrrec de l'empresa Olympia Metropolitana S.A. des de 2009.

L'Ajuntament de Catarroja, a través del seu departament de Cultura, exercirà els controls necessaris sobre Olympia Metropolitana per a vetlar pel bon funcionament d'aquest servei.


Carta de serveis completa

Descàrrega ací la Carta de serveis completa