ESCOLA D'ESTIU

Escola municipal de creació i arts escèniques

OFERTA FORMATIVA

La Escola d'Estiu és una proposta diferent per gaudirde les arts escèniques d'una forma lúdica, creativa i motivadora fora de laprogramació anual aprofitant les vacances d'estiu.

El programa, dirigit a joves d'entre 13 i 17 anys (totes les persones nascudes entre 2005 i 2009), estàpensat per treballar mitjançant jocs, dinàmiques i activitats noves algunsaspectes de l'àmbit teatral. Durant aquest any, es realitzen dos itinerarisformatius:

- Interpretació 3 ÚLTIMES VACANTS DISPONIBLES! OBERTA INSCRIPCIÓ FINS A COMPLETAR VACANTS

- Teatre musical. Tancada inscripció


INTERPRETACIÓ

Un curs pensat para familiaritzar-se amb les eines mésimportants de l'actor en el qual, de forma eminentment pràctica, es treballaranexercicis d'expressió corporal, desinhibició, veu, improvisació, construcció depersonatges i fins i tot treball d'escenes. Està obert tant als qui parteixendes de zero com a aquells que tenen experiència prèvia.

TEATRE MUSICAL

Un curs per a introduir-se i aprofundir en aquestacompleta modalitat artística en el qual s'abordaran, en diferents àrees,continguts com:

  1. Àrea d'Interpretació de Cançons/Tècnica vocal,sobre la veu i els seus recursos, el so o el treball corporal i respiratori.
  2. Àrea de Dansa (Broadway Jazz Style) pertreballar moviments i coreografies.
  3. Àrea d'Interpretació (Treball d'Escenes),sobre el desenvolupament del potencial expressiu, el carisma i laidiosincràsia.

Horaris

1ª quinzena Juliol: Del 4 al 15 de dilluns a divendres

Horari: de 10h a 13h

Nombre de grups: 2 grups (teatre musical i interpretació).

Nombre de Places: 15 places per grup.

EDAT: De 13 a 17 anys


2ª quinzena Juliol: Del 18 al 29 de dilluns a divendres

Horari: de 10h a 13h

Nombre de grups: 2 grups (teatre musical i interpretació).

Nombre de Places: 15 places per grup

EDAT: De 13 a 17 anys


Tots els cursos es realitzaran respectant les següents mesures sanitàries i d'higiene:

- Es mantindrà la distància de seguretat.

- Serà obligatori l'ús de màscares per a accedir al recinte i durant la classe, excepte quan el professor/professora estime oportú.

- Hi haurà gel hidroalcohólic en entrades i zones comunes.

- L'entrada i eixida es realitzarà de manera gradual i ordenada. Seguint en tot moment les indicacions del personal.

- Neteja i desinfecció diària abans i després de cada sessió.

Data i lloc de matriculació

Data de matriculació: del 1 al 29 de juny de 2022

Lloc de matriculació: La matrícula es farà de manera presencial al TAC tots els dimecres, de 17h a 20h, fins a completar aforament. Es pagarà en efectiu en el moment de la inscripció per a formalitzar la reserva. 

Important: Només es podran entregar 2 inscripcions per persona.

Preus

Curs: 10€