Projecte expositiu

Rotoscopia


ROTOSCOPIA

L'animació és una labor metòdica i a llarg termini. Amb aquest treball realitzat en diferents sessions, s'ha aconseguit conèixer les etapes del procés i obtenir resultats visibles. Per tant, s'ha aconseguit la motivació per a implicar-se en una segona etapa d'aprenentatge, necessària per a aprofundir i assimilar el coneixement, amb l'objectiu de crear una seqüència animada a l'entorn de la Fundació Per Amor a l'Art, experimental i no narrativa, per a ser integrada com un nou projecte expositiu Per Amor a l'Art. El leit motiv d'aquest projecte.

Es tracta d'una exposició creada mitjançant una proposta didàctica, una manera eficaç d'aprendre jugant, potenciant la capacitat creativa a través de l'experiència en grup, amb diferents tècniques pictòriques i metes de treball. Una manera de treballar que Atelier d'Arts aferma en 25 anys d'experiència didàctica.

L'exposició naix de la necessitat de visibilitzar un dels col·lectius de treball de l'àrea social de la Fundació, el grup de nens, nenes i adolescents NNA, amb els qui es duu a terme diferents projectes d'intervenció social i educativa. Aquesta vegada fent ús de l'art expositiu com a eina de transformació social.


LA FUNDACIÓ PER AMOR A L'ART (FPAA) 

La Fundació Per Amor a l'Art (FPAA) és una fundació privada i familiar, que desplega la seua triple activitat, artística, social i investigadora, en l'antiga fàbrica rehabilitada Bombas Gens de València. La Fundació comparteix la Col·lecció José Luis Soler Vila mitjançant exposicions i activitats en Bombas Gens Centre d'Art, així com en altres espais expositius. Composta per artistes nacionals i internacionals, aquesta col·lecció d'art contemporani compta amb un fons de 2.629 obres d'art de 221 autors i autores.

Des de la seua Àrea Social es duen a terme labors relacionades amb la integració social de joves i famílies en risc d'exclusió i el suport a persones i famílies amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament. La Fundació també impulsa la recerca i divulgació de malalties rares, especialment la malaltia de Wilson.

COLABORACIÓN FUNDACIÓ PER AMOR A L'ART - TAC - L'ATELIER DE LES ARTS

La col·laboració entre aquestes tres institucions de la Comunitat Valenciana sorgeix amb l'objectiu d'establir sinergies per al desenvolupament de projectes que permetin compartir art, coneixements, i experiències.

Mitjançant aquest cicle de mostres es busca proporcionar nous espais de trobades amb l'art amb la finalitat de democratitzar la cultura i construir una societat més inclusiva, justa i sensible.

Informació rellevant

Dates: Del 14 de febrer al 24 de març de 2024

Preu: Gratuït