Ciutat educadora

Ciutat educadora

Catarroja té el compromís, com a ciutat educadora, de construir una ciutat al servei integral de les persones.

La xarxa de ciutats educadores assenyala a l'educació com a motor de canvi de la societat i com aquesta travessa els murs de l'escola i s'estén per tota la ciutat, impregnant els seus barris, espais públics i institucions. És per això que les ciutats adherides han de complir els principis establits en la seua carta fundacional com són el dret a l'educació, fomentant el diàleg entre generacions i formant en la multiculturalitat; que existisca un compromís de ciutat on aquesta ha de saber trobar i preservar la seua pròpia identitat i que aquesta estiga al servei integral de les persones.

En aquesta línia han de treballar totes aquelles empreses que presten servei a la ciutadania a Catarroja, i el TAC ha de ser emblema d'aquest compromís.