ESCOLA D'ESTIU

Escola municipal de creació i arts escèniques

OFERTA FORMATIVA 2023

La Escola d'Estiu és una proposta diferent per gaudirde les arts escèniques d'una forma lúdica, creativa i motivadora fora de laprogramació anual aprofitant les vacances d'estiu.

El programa, dirigit a joves d'entre 13 i 17 anys (totes les persones nascudes entre 2006 i 2010), estàpensat per treballar mitjançant jocs, dinàmiques i activitats noves algunsaspectes de l'àmbit teatral. Durant aquest any, es realitzen dos itinerarisformatius:

- Interpretació.

- Teatre musical. 

INTERPRETACIÓ

Un curs pensat para familiaritzar-se amb les eines mésimportants de l'actor en el qual, de forma eminentment pràctica, es treballaranexercicis d'expressió corporal, desinhibició, veu, improvisació, construcció depersonatges i fins i tot treball d'escenes. Està obert tant als qui parteixendes de zero com a aquells que tenen experiència prèvia.

TEATRE MUSICAL

Un curs per a introduir-se i aprofundir en aquestacompleta modalitat artística en el qual s'abordaran, en diferents àrees,continguts com:

  1. Àrea d'Interpretació de Cançons/Tècnica vocal,sobre la veu i els seus recursos, el so o el treball corporal i respiratori.
  2. Àrea de Dansa (Broadway Jazz Style) pertreballar moviments i coreografies.
  3. Àrea d'Interpretació (Treball d'Escenes),sobre el desenvolupament del potencial expressiu, el carisma i laidiosincràsia.

HORARIS

1ª quinzena Juliol: Del 3 al 14 de dilluns a divendres

Horari: de 11h a 14h.

Nombre de grups: 2 grups (teatre musical i interpretació).

Nombre de Places: 15 places per grup.

EDAT: De 13 a 17 anys

2ª quinzena Juliol: Del 17 al 28 de dilluns a divendres

Horari: de 11h a 14h.

Nombre de grups: 2 grups (teatre musical i interpretació).

Nombre de Places: 15 places per grup

EDAT: De 13 a 17 anys

Data i lloc de matriculació

Data de matriculació: 7, 14 i 21 de 2023

Lloc de matriculació: La matrícula es farà de manera presencial al TAC tots els dimecres, de 17h a 20h, fins a completar aforament. Es pagarà en efectiu en el moment de la inscripció per a formalitzar la reserva. 

Important: Només es podran entregar 2 inscripcions per persona.

Preus

Curs: 10€