ESCOLA D'ESTIU | TAC Catarroja

ESCOLA D'ESTIU

Escola municipal de creació i arts escèniques

OFERTA FORMATIVA

La Escola d'Estiu és una proposta diferent per gaudirde les arts escèniques d'una forma lúdica, creativa i motivadora fora de laprogramació anual aprofitant les vacances d'estiu.

El programa, dirigit a joves d'entre 9 i 17 anys, estàpensat per treballar mitjançant jocs, dinàmiques i activitats noves algunsaspectes de l'àmbit teatral. Durant aquest any, es realitzen dos itinerarisformatius:

- Interpretació

- Teatre musical


INTERPRETACIÓ

Un curs pensat para familiaritzar-se amb les eines mésimportants de l'actor en el qual, de forma eminentment pràctica, es treballaranexercicis d'expressió corporal, desinhibició, veu, improvisació, construcció depersonatges i fins i tot treball d'escenes. Està obert tant als qui parteixendes de zero com a aquells que tenen experiència prèvia.

Horaris

-  1ª Quinzena. Del 6 al 17 de juliol. De10.00 a 13.00. Joves de 13 a 17 anys. 10 sessions.

-  2ª Quinzena. Del 20 al 31 de juliol. De10.00 a 13.00. Joves de 9 a 12 anys. 10 sessions.

TEATRE MUSICAL

Un curs per a introduir-se i aprofundir en aquestacompleta modalitat artística en el qual s'abordaran, en diferents àrees,continguts com:

  1. Àrea d'Interpretació de Cançons/Tècnica vocal,sobre la veu i els seus recursos, el so o el treball corporal i respiratori.
  2. Àrea de Dansa (Broadway Jazz Style) pertreballar moviments i coreografies.
  3. Àrea d'Interpretació (Treball d'Escenes),sobre el desenvolupament del potencial expressiu, el carisma i laidiosincràsia.

Horaris

- 1ª Quinzena. De 6 al 17 de juliol. De10.00 a 13.00. Joves de 9 a 12 anys. 10 sessions.

- 2ª Quinzena. Del 20 al 31 de juliol. De10.00 a 13.00. Joves de 13 a 17 anys. 10 sessions.


Tots els cursos es realitzaran respectant les següents mesures sanitàries i d'higiene:

- Es mantindrà la distància de seguretat.

- Serà obligatori l'ús de màscares per a accedir al recinte i durant la classe, excepte quan el professor/professora estime oportú.

- Hi haurà gel hidroalcohólic en entrades i zones comunes.

- L'entrada i eixida es realitzarà de manera gradual i ordenada. Seguint en tot moment les indicacions del personal.

- Neteja i desinfecció diària abans i després de cada sessió.

Data i lloc de matriculació

Data de matriculació: fins al 3 de juliol de 2020

Lloc de matriculació: enviament de fulla de matriculació online a infotac@olympiametropolitana.com. La matrícula no estarà formalitzada fins que s'abonen els imports dels cursos. Per a abonar els cursos poden, una vegada enviada la fulla de matriculació a infotac@olympiametropolitana.com, desplaçar-se a taquilla el dimecres 01/07/2020 de 17 a 20 hores o bé abans d'entrar en classe el primer dia del curs.

Preus

Curs: 10€

Pots descarregar-te